Designed by-TIP

Karnataka Wine Board

Indira Priyadarshini Building,
Near Children's Library,
Cubbonpark,
Bengaluru - 560 001
Karnataka.
Tel/Fax: 080-22341237
E-mail: md@karnatakawineboard.com

ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಂಡಳಿ

ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ,
ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ,
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
ಕರ್ನಾಟಕ
ಟೆಲಿ - ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22341237
ಇ-ಮೇಲ್: md@karnatakawineboard.com